Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2007
1 jan 1812 toegevoegd: Moerkapelle
1 apr 1817 afgesplitst: Moerkapelle
1 jan 2007 opgegaan in: Lansingerland

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1922
Geboorteakten:1811/1902
Naamsaannemingen:1811
Huwelijksaangiften:1840/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
49 films; 16.126 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Rotterdam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte