Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1954
1 jan 1954 opgegaan in: Utrecht
Variant: Zuilen en de Eng

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1842, 1883/1912
Geboorteakten:1811/1902, 1936
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1935, 1937/1942
23 films; 11.459 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte