Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1931
1 jan 1818 afgesplitst: Rijsenburg
8 sep 1857 toegevoegd: Sterkenburg
1 mei 1931 opgegaan in: Driebergen-Rijsenburg
Rijsenburg was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Driebergen.

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en 1931) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Rijsenburg

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1823, 1883, 1913/1922
Geboorteakten:1811/1883
Huwelijksaangiften:1836/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1883, 1913/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1912
22 films; 15.557 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 8 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte