Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1971
1 jan 1818 afgesplitst: Oudenrijn
1 jan 1818 afgesplitst: Tolsteeg (gedeeltelijk)
1 jul 1971 opgegaan in: Nieuwegein
Oudenrijn was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Jutphaas.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1842, 1883/1922
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
29 films; 21.128 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 8 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte