Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1818 afgesplitst: Duist
Duist was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Bunschoten.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1842, 1883/1922
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1842, 1883/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
26 films; 16.026 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eemland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking