Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 feb 1942
1 jul 1818 ontstaan uit: Vollenhove
1 feb 1942 opgegaan in: Vollenhove

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en na 1900) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ambt Vollenhove of Vollenhove

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1894/1932
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1942
46 films; 19.978 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014