Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 mei 1923
1 jul 1818 ontstaan uit: Ommen
1 mei 1923 opgegaan in: Ommen

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en 1923) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ambt Ommen of Ommen

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1750/1811
Begraven:1750/1811
Indexen BS:1811/1932
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1923
Overlijdensakten:1811/1923
46 films; 19.342 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Indexen:
per type akte