Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 jan 1914
1 jul 1818 ontstaan uit: Almelo
1 jan 1914 opgegaan in: Almelo

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1912
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1811/1913
Huwelijksafkondigingen:1811/1908
Huwelijksakten:1811/1913
Huwelijksbijlagen:1811/1913
Overlijdensakten:1811/1917
50 films; 47.003 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Almelo
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden