Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 mei 1923
1 jul 1818 ontstaan uit: Ommen
1 mei 1923 opgegaan in: Ommen

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en 1923) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ommen of Stad Ommen

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1750/1811
Begraven:1750/1811
Indexen BS:1811/1893
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1819/1882
Geboorteakten:1819/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1819/1922
Huwelijksakten:1819/1922
Huwelijksbijlagen:1819/1923
Overlijdensakten:1819/1912
52 films; 27.158 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden