Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 jan 2001
1 jul 1818 ontstaan uit: Delden
1 jan 2001 opgegaan in: Hof van Twente

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1812/1893
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijksakten:1812/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1852, 1854/1932
Overlijdensakten:1811/1960
50 films; 19.135 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden