Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1973
1 jul 1818 afgesplitst: Blankenham
1 jan 1973 opgegaan in: IJsselham

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1932
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1932
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1960
33 films; 11.347 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte