Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1893
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1812/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1921
Huwelijksakten:1812/1896, 1898/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1876, 1883/1932
Overlijdensakten:1811/1952
84 films; 80.403 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Hengelo OV
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden