Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1932
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1960
76 films; 52.764 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Hellendoorn
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden