Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 jan 2001
1 jul 1818 ontstaan uit: Ommen
1 jan 2001 opgegaan in: Hardenberg

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1819/1960
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1819/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1819/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1819/1922
Huwelijksakten:1819/1932
Huwelijksbijlagen:1819/1932
Overlijdensakten:1819/1960
Bevolkingsregisters:1850/1920
Inwoners:1811
99 films; 55.155 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden