Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 mei 1817 tot 31 mei 1854
1 mei 1817 ontstaan uit: Leimuiden
31 mei 1854 opgegaan in: Leimuiden
Variant: Kalslagen en Bilderdam
Kalslagen was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Leimuiden.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1817/1852
Geboorteakten:1817/1854
Huwelijksaangiften:1838/1854
Huwelijksafkondigingen:1817/1854
Huwelijksakten:1817/1854
Huwelijksbijlagen:1818/1854
Overlijdensakten:1817/1854
12 films; 1.362 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte