Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 mei 1817 tot 1 jan 1848
1 mei 1817 ontstaan uit: Oosthuizen
1 jan 1848 opgegaan in: Oosthuizen
Variant: Etersheim en Zuidschardam
Etersheim was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Oosthuizen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1817/1847
Geboorteakten:1817/1847
Huwelijksaangiften:1839/1847
Huwelijksafkondigingen:1817/1847
Huwelijksakten:1817/1847
Huwelijksbijlagen:1817/1842
Overlijdensakten:1817/1847
4 films; 892 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps