Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1927
1 jan 1812 toegevoegd: Schoten
1 mei 1817 afgesplitst: Schoten
1 mei 1927 opgegaan in: Haarlem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1812/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1921, 1923/1927
Overlijdensakten:1811/1927
30 films; 7.834 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte