Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1921
1 jan 1812 toegevoegd: Durgerdam
1 jan 1812 toegevoegd: Holysloot
1 mei 1817 afgesplitst: Durgerdam
1 mei 1817 afgesplitst: Holysloot
1 jan 1818 toegevoegd: Durgerdam
1 jan 1818 toegevoegd: Holysloot
8 sep 1857 toegevoegd: Schellingwoude
1 jan 1921 opgegaan in: Amsterdam
Variant: Ransdorp Holijsloot en Durgerdam

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1920
Huwelijksbijlagen:1811/1920
Overlijdensakten:1811/1920
28 films; 11.967 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte