Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1941
1 jan 1812 toegevoegd: Oudorp
1 jan 1812 toegevoegd: Sint Pancras
1 mei 1817 afgesplitst: Oudorp
1 mei 1817 afgesplitst: Sint Pancras
1 aug 1941 opgegaan in: Langedijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1941
48 films; 13.011 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alkmaar
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte