Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 mei 1817 tot 1 aug 1970
1 mei 1817 ontstaan uit: Middelie
1 aug 1970 opgegaan in: Zeevang
Warder was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Middelie.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811, 1817/1912
Geboorteakten:1811, 1817/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1818/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1817/1932
Huwelijksbijlagen:1818/1932
Overlijdensakten:1811, 1817/1950
33 films; 6.348 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Waterland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB