Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1912
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1852, 1862/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1813/1932
Overlijdensakten:1811/1950
63 films; 23.781 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden