Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1970
1 jan 1812 toegevoegd: Etersheim
1 mei 1817 afgesplitst: Etersheim
1 jan 1848 toegevoegd: Etersheim
1 aug 1970 opgegaan in: Zeevang
Variant: Oosthuizen en Hobrede

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1813/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1814/1932
Overlijdensakten:1811/1901, 1903/1950
37 films; 10.167 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Waterland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB