Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1970
1 jan 1812 toegevoegd: Kwadijk
1 jan 1812 toegevoegd: Warder
1 mei 1817 afgesplitst: Kwadijk
1 mei 1817 afgesplitst: Warder
1 aug 1970 opgegaan in: Zeevang
Variant: Middelie en Axwijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1812/1932
Huwelijksbijlagen:1815/1932
Overlijdensakten:1811/1950
30 films; 7.958 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Waterland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB