Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
Variant: Helder en Huisduinen (tot 1920 Helder soms Den Helder; v/a 1920 tot 1928 Helder; v/a 1928 Den Helder)
LET OP: Bij de huwelijksbijlagen wordt door FS in veel gevallen een foutieve periode aangegeven; de inhoud van de film is echter wel correct.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1843, 1845/1902
Huwelijksaangiften:1840/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1932
Overlijdensakten:1811/1950
148 films; 164.114 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alkmaar
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden