Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1812 toegevoegd: Oterleek
1 jan 1812 toegevoegd: Veenhuizen
1 mei 1817 afgesplitst: Oterleek
1 mei 1817 afgesplitst: Veenhuizen
31 mei 1854 toegevoegd: Veenhuizen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1891, 1893/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1932
Overlijdensakten:1811/1950
48 films; 19.510 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alkmaar
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte