Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 mei 1817 tot heden
1 mei 1817 ontstaan uit: Naarden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1817/1912
Geboorteakten:1817/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1817/1912
Huwelijksakten:1817/1932
Huwelijksbijlagen:1817, 1820/1841, 1843/1932
Overlijdensakten:1817/1950
53 films; 39.964 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden