Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 mei 1817 tot 1 jan 2009
1 jan 1812 toegevoegd: Bennebroek
1 mei 1817 ontstaan uit: Heemstede
1 jan 2009 opgegaan in: Bloemendaal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1817/1912
Geboorteakten:1817/1902
Huwelijksaangiften:1838/1873, 1875/1912
Huwelijksafkondigingen:1817/1912
Huwelijksakten:1838/1932
Huwelijksbijlagen:1817/1932
Overlijdensakten:1817/1950
29 films; 9.489 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte