Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1970
1 jan 1812 toegevoegd: Oudendijk
1 jan 1812 toegevoegd: Schardam
1 mei 1817 afgesplitst: Oudendijk
1 mei 1817 afgesplitst: Schardam
31 mei 1854 toegevoegd: Schardam
1 aug 1970 opgegaan in: Zeevang

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1889/1912
Huwelijksafkondigingen:1889/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1814, 1889/1912, 1923/1931
Overlijdensakten:1811/1950
25 films; 4.553 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Waterland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte