Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1922
1 jan 1922 opgegaan in: Engelen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1813/1902
Huwelijksaangiften:1817/1832, 1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1921
Huwelijksbijlagen:1817/1832, 1834/1882, 1903/1921
Overlijdensakten:1812/1921
23 films; 3.076 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: 's-Hertogenbosch
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte