Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1997
1 jan 1997 opgegaan in: Halderberge

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1835, 1837/1902
Huwelijksaangiften:1836, 1841/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1813/1922
Overlijdensakten:1811/1942
291 films; 26.422 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: West-Brabant
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden