Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 15 jul 1941
1 okt 1940 toegevoegd: Houthem
1 okt 1940 toegevoegd: Oud-Valkenburg
1 okt 1940 toegevoegd: Schin op Geul
15 jul 1941 opgegaan in: Valkenburg-Houthem (door naamswijziging)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1912
Geboorteakten:1798/1902
Huwelijksaangiften:1843/1882, 1903/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1798/1912
Huwelijksbijlagen:1810/1812, 1815/1922
Overlijdensakten:1798/1912
18 films; 10.530 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte