Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1943
1 jan 1943 opgegaan in: Eijsden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1912
Geboorteakten:1797/1912
Huwelijksaangiften:1842/1882, 1903/1912
Huwelijksafkondigingen:1797/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1797/1912
Huwelijksbijlagen:1811/1842, 1904/1922
Overlijdensakten:1797/1912
19 films; 3.058 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte