Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2011
1 jan 1982 toegevoegd: Bemelen
1 jan 1982 toegevoegd: Cadier en Keer
1 jan 1982 toegevoegd: Mheer
1 jan 1982 toegevoegd: Noorbeek
1 jan 1982 toegevoegd: Sint Geertruid
1 jan 2011 opgegaan in: Eijsden-Margraten

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1795/1912
Geboorteakten:1795/1912
Huwelijksaangiften:1842/1882, 1903/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1795/1912
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1795/1910, 1912
25 films; 7.266 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte