Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 5 aug 1828 tot 1 jul 1970
5 aug 1828 ontstaan uit: Heer en Keer (door naamswijziging)
1 jul 1970 opgegaan in: Maastricht

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1872, 1883/1912
Geboorteakten:1797/1912
Huwelijksaangiften:1842/1882, 1903
Huwelijksafkondigingen:1803/1882, 1903
Huwelijksakten:1797/1912
Huwelijksbijlagen:1811, 1813/1818, 1820/1922
Overlijdensakten:1797/1912
31 films; 17.624 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte