Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2007
1 okt 1942 toegevoegd: Buggenum
1 okt 1942 toegevoegd: Nunhem
1 jan 1991 toegevoegd: Horn
1 jan 2007 opgegaan in: Leudal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1912
Geboorteakten:1800/1912
Huwelijksaangiften:1843/1882, 1903/1912
Huwelijksafkondigingen:1805/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1800/1912
Huwelijksbijlagen:1801/1922
Overlijdensakten:1800/1912
23 films; 8.379 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte