Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1982
1 jan 1982 opgegaan in: Onderbanken

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1912
Geboorteakten:1796/1912
Huwelijksaangiften:1843/1882, 1903
Huwelijksafkondigingen:1806/1882, 1903
Huwelijksakten:1796/1912
Huwelijksbijlagen:1816/1903, 1905/1922
Overlijdensakten:1796/1912
22 films; 5.169 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte