Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1969
1 jan 1969 opgegaan in: Groningen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1940
Geboorteakten:1811/1912
Naamsaannemingen:1811
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1843/1922
Overlijdensakten:1811/1940
44 films; 14.584 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Groningers
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB