Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1940
Geboorteakten:1811/1912
Naamsaannemingen:1812
Huwelijksaangiften:1838/1893
Huwelijksafkondigingen:1811/1893
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1940
78 films; 39.484 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Groningers
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden