Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1818
1 jan 1818 opgegaan in: Barneveld
Garderen was op 1 jan 1812 afgesplitst van Barneveld.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1818
Geboorteakten:1812/1819
Naamsaannemingen:1812/1813
Huwelijksafkondigingen:1812/1818
Huwelijksakten:1812/1819
Huwelijksbijlagen:1812/1818
Overlijdensakten:1812/1819
9 films; 1.558 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB