Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1818
1 jan 1818 opgegaan in: Rheden
Dieren was per 1 jan 1812 afgesplitst van Rheden.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813
Geboorteakten:1811/1817
Huwelijksafkondigingen:1812/1817
Huwelijksakten:1811/1817
Huwelijksbijlagen:1811/1816
Overlijdensakten:1811/1817
10 films; 1.770 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte