Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1818 toegevoegd: Niftrik
1 jan 1984 toegevoegd: Batenburg
1 jan 1984 toegevoegd: Bergharen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1812, 1818/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
70 films; 26.670 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden