Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 3 jan 1987
1 jan 1818 ontstaan uit: Dalem (door naamswijziging)
1 jan 1986 toegevoegd: Asperen
1 jan 1986 toegevoegd: Herwijnen
1 jan 1986 toegevoegd: Heukelum
3 jan 1987 opgegaan in: Lingewaal (door naamswijziging)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813/1892
Geboorteakten:1818/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1818/1912
Huwelijksakten:1818/1932
Huwelijksbijlagen:1818/1912
Overlijdensakten:1831, 1833, 1843/1950
53 films; 13.239 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 8 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden