Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2005
1 jan 2005 opgegaan in: Bronckhorst

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1892
Geboorteakten:1811/1902
Naamsaannemingen:1812, 1826
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1904, 1909/1922
Overlijdensakten:1811/1950
79 films; 27.404 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden