Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 1 apr 2003
1 jan 1818 ontstaan uit: Heusden (GL)
1 jan 1818 ontstaan uit: Lienden (gedeeltelijk)
1 jan 1822 toegevoegd: Lede- en Oudewaard
1 jan 2002 toegevoegd: Dodewaard
1 jan 2002 toegevoegd: Echteld
1 apr 2003 opgegaan in: Neder-Betuwe (door naamswijziging)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1818/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1818/1912
Huwelijksakten:1818/1932
Huwelijksbijlagen:1818/1922
Overlijdensakten:1818/1950
51 films; 19.489 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden