Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2001
1 jan 2001 opgegaan in: Overbetuwe

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1902
Naamsaannemingen:1811/1812
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1813, 1816/1877, 1883/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
64 films; 21.663 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden