Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2005
1 jan 1818 afgesplitst: Dorth
1 jul 1831 toegevoegd: Dorth
1 jan 2005 opgegaan in: Lochem
Dorth was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Gorssel.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1840, 1843/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1840, 1843/1950
84 films; 37.031 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zutphen
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden