Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1818 toegevoegd: Nunspeet
1 jan 1972 afgesplitst: Nunspeet
Nunspeet was op 1 jan 1812 afgesplitst van Ermelo.
LET OP: voor een langere periode zijn er jaarlijks twee registers bijgehouden (Ermelo en Nunspeet)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1883
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1863, 1879/1912
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1883, 1885/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1912
Overlijdensakten:1811/1950
172 films; 42.868 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden