Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2001
1 jan 1818 toegevoegd: Elden
1 jan 1818 toegevoegd: Lent
1 jan 1818 afgesplitst: Valburg (gedeeltelijk)
1 jan 2001 opgegaan in: Overbetuwe

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1812/1855, 1857/1950
92 films; 39.981 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden