Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2005
1 jan 1818 toegevoegd: Geesteren
1 jan 2005 opgegaan in: Berkelland

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
111 films; 37.169 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden