Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1821 tot 1 jan 2005
1 jan 1821 ontstaan uit: 's-Heerenberg
1 jan 1821 ontstaan uit: Netterden
1 jan 1821 ontstaan uit: Zeddam
1 jan 2005 opgegaan in: Montferland

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1865, 1883/1912
Huwelijksakten:1811/1828, 1830/1842, 1847/1878, 1882/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1812/1869, 1883/1950
134 films; 46.414 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden